ISYS plusinteligentné riešenia pre vašu spoločnosť

Služby

Vývoj zákazníckych aplikácií

 • primárne pre vývoj využívame platformy Java a .NET
 • náročnejšie evidenčné aplikácie
 • spracovanie agend, reporting
 • integrácia s externými, prípadne internými existujúcimi aplikáciami
 • vývojový framework využívajúci komponenty Java (JSF, Spring, Hibernate), prípadne .NET (ASP .NET MVC, Telerik Kendo UI, Entity Framework)
 • bohaté skúsenosti s návrhom - dizajnom a vývojom náročných enterprise aplikácií
 • databázový backend – ORACLE Database, Microsoft SQL Server, PostgreSQL
 • riešenia s vysokou dostupnosťou

 • Procesná analýza a vývoj procesne orientovaných aplikácií

 • zmapovanie existujúcich procesov (napr. opakujúcich sa úloh, spracovanie agend)
 • návrh nových procesov, optimalizácia procesov
 • zrozumiteľný pohľad na fungovanie organizácie, zlepšenie komunikácie
 • vývoj procesne orientovaných aplikácií (s využitím BPMS – Business Process Management Suite)
 • rýchly vývoj, možnosť zmien procesov, zrozumiteľná prezentácia voči biznis používateľom
 • implementácia existujúcich, prípadne alebo nových procesov
 • možnosť sledovania výkonnosti (napr. doba spracovania požiadavky, schvaľovanie požiadaviek, rozpracovanosť, ...)
 • identifikácia kritických miest v rámci procesov
 • vyhodnocovanie kritických časov a udalostí (napr. pri riziku prekročenia lehoty vybavenia požiadavky eskalácia na vyššiu úroveň riadenia, ...)
 • možnosť integrácie s existujúcimi prevádzkovými, ekonomickým IS, prípadne inými IS
 • zrozumiteľný pohľad na fungovanie organizácie, zlepšenie komunikácie
 • Vývoj mobilných aplikácií

 • vývoj pre platformy Android, Windows Mobile, iOS
 • zber, vyhodnotenie údajov v teréne
 • prístup k údajom na mobilných zariadeniach pre pracovníkov organizácie
 • podpora predaja, poskytovanie služieb pre zákazníkov
 • komunikácia s občanmi, zákazníkmi, zamestnancami, verejnosťou
 • propagácia nových služieb, produktov
 • vernostné programy a aplikácie
 • objednávanie tovaru, služieb
 • možnosť integrácie s existujúcimi IS zákazníka

 • Manažérske IS, riešenia Business Intelligence

 • nadstavbové riešenia nad prevádzkovými a ekonomickými IS
 • dolovanie a prezentácia dát (sumárne prehľady, trendy, ukazovatele)
 • analýza dát a plánovaných ukazovateľov (napr. nákladovosti, efektifity, ...)
 • integrácia s existujúcimi prevádzkovými, ekonomickými a inými IS

 • Služby v oblasti IT infraštrukúry

 • analýza existujúcej infraštruktúry
 • implementácia monitoringu infraštruktúry
 • návrh a optimalizácia infraštruktúry
 • služby v oblasti virtualizácie – návrh, implementácia
 • skúsenosti s náročnými riešeniami s vysokou dostupnosťou a s vysokou mierou virtualizácie
 • operačné systémy Windows, Linux, Unix
 • databázové systémy ORACLE Database, Microsoft SQL server, PostgreSQL, MySQL
 • aplikačné servre ORACLE Weblogic, IBM Webshere, RedHat JBoss
 • virtualizačné platformy VMware, Xen, KVM, ORACLE VM
 • O nás

  Naša spoločnosť vznikla v roku 2013 s cieľom zúročiť naše dlhoročné skúsenosti v IT oblasti a ponúkať inteligentné softvérové riešenia pre našich zákazníkov.

  Pri ich návrhu a vývoji zohľadňujeme aktuálne trendy v oblasti tvorby informačných systémov a zároveň využívame skúsenosti získané pri vývoji rozsiahlych (enterprise) informačných systémov.

  Kontakt

  ISYS plus s.r.o.
  Medený Hámor 15
  974 01 Banská Bystrica

  IČO : 47 049 715
  DIČ : 2023713780
  IČ DPH : SK2023713780
  +421 911 800915
  Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
  Oddiel: Sro, Číslo vložky: 23828/S